607

  • Roman Kuźniar, Rosja wychodzi z Europy
  • Piotr Polak, Rosja a Zachód
  • Stanisław Mrówczyński, Czy współpraca z Rosją była błędem?
  • Andrzej Grzywacz, Wiedza naukowa o Puszczy Białowieskiej