608

  • Karty z kalendarza
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Stefan Pieńkowski (1883–1953), wybitny fizyk i organizator nauki
  • Piotr Karaś, Słowo o sankcjach finansowych
  • Andrzej Grzywacz, Wiedza potoczna oraz propaganda wokół Puszczy Białowieskiej
  • Barbara Płytycz, Pacyfizm, wojna, edukacja
  • Uwagi Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych do Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – link
  • Magdalena Bajer, Preludium