606

  • Laudacja wygłoszona przez Prezesa PAU z okazji przyznania Siostrze Małgorzacie Chmielewskiej Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
  • Mowa wygłoszona przez Siostrę Małgorzatę Chmielewską z okazji przyznania jej Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (link do filmu)
  • Piotr Sztompka, Dylematy wiarygodności nauki
  • Adam Szostkiewicz, Lekcja Watergate w czasach Pegasusa
  • Andrzej Białas, Mikołaj Bierdiajew ostrzega