597/598

Czytelnikom „PAUzy Akademickiej” składamy najlepsze życzenia Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkiej Nocy

  • Życzenia
  • Przemysław Urbańczyk, Pusty grób
  • Zbigniew Gluza, KARTA a Wschód
  • Andrzej Białas, Sprawdzona taktyka
  • Magdalena Bajer, Powabna polskość
  • Wojciech Furmanek, Zadaszenia nad rosyjskimi czołgami
  • Roman Niestrój, „Każdy żyje ze sprzedawania czegoś”
  • George Herbert, Easter Wings