596

  • Karta z kalendarza
  • Autorytety: Marek Ziółkowski, Florian Znaniecki (1882–1958)
  • Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej
  • Stanowisko Rady Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej
  • Uchwała Rady Polskiej Akademii Umiejętności z dnia 13 kwietnia 2021 roku, w sprawie projektu ustawy
    o Narodowym Programie Kopernikańskim