599

  • Maria Massalska-Arodź, Tadeusz Wasiutyński, Profesor Jerzy Antoni Janik (1927–2012)
  • Ksiądz Adam Boniecki Członkiem Honorowym Polskiej Akademii Umiejętności
  • List otwarty Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie Akademii Kopernikańskiej
  • Grzegorz Bartosz, Taktyka konsekwentna przez stulecia
  • Maciej Piróg, Z pasji do nauki. Renata Dutkowa (1927–2015)