595

  • Zbigniew P. Kruszewski, Jubileusz 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego
  • Komunikat 06/2022 interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie PAN na temat przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu w obliczu wojny w Ukrainie
  • Jacek Purchla, Niechciana stołeczność
  • Katarzyna Malecka, Sharing economy – gospodarka współdzielenia
  • Jan Środoń, Rosyjskie środowisko naukowe wobec agresji na Ukrainę