594

  • Michel de Montaigne, Próby, Księga I, rozdział VI: jako godzina parlamentowania jest niebezpieczna (fragment)
  • Apel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego o wycofanie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej
  • Józef Spałek, Od lokalnego patrioty do Europejczyka
  • Stanowisko Komitetu Naukowego Ukraińskiej Rady Nauki i Techniki w sprawie kontaktów nauki światowej z Rosją
  • Andrzej K. Link-Lenczowski, Wokół przysłowia „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”
  • Stanowisko Kolegium Rektorów Uniwersytetów Wrocławia i Opola w sprawie wygaśnięcia mandatu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Wojciech Furmanek, Latające wieże