571

  • Tadeusz Gromada, Polski patriotyzm wśród Polonii amerykańskiej  (str 1)
  • M. Krzysztof Byrski, Nasza cywilizacyjna rodzina. „Matczyzna – Europa – Ojczyzna – Polska”   (str 2)
  • Karol Życzkowski, Nauka po pandemii: problemy, wyzwania i szanse (str 2)
  • Scientia PAUperum: Przemysław Urbańczyk, Archeologia „powietrzna”  (str 3)
  • zaPAU: Nic nowego pod słońcem…  (str 4)