548

  • Profesor Jerzy Limon (24 maja 1950 – 3 marca 2021) (str 1)
  • Profesor Jerzy Limon przyjmując Nagrodę PAU im. Jerzmanowskich – 2015 (str 2)
  • Jerzy  Limon, Po co teatr? – Wystąpienie na wręczeniu Nagrody im. Aleksandra Gieysztora 25.02.2020 Warszawa  (str 2-link)
  • Scientia PAUperum: Stanisław Drożdż & Marcin Wątorek, Światowy rynek kryptowalut (str 3)
  • Scientia PAUperum: Barbara Płytycz, Warianty koronawirusa SARS-CoV-2 nie znają granic (str 4)