547

  • Grzegorz Karwasz, Diagnoza punktozy (str 1)
  • Scientia PAUperum: Stanisław Drożdż & Marcin Wątorek, Bitcoin (str 2)
  • Magdalena Bajer, Niepodzielność elity (str 3)
  • Marek Polański, „Za zajęcie pierwszego miejsca” czyli od skromnego doktoranta do prawdziwego uczonego w pięknym  medialnym stylu (str 4)
  • Link do debaty na temat Chin, która odbyła się na Uniwersytecie Cambridge  (str 4-link)