549

  • Janusz Marek Bujnicki, O doradztwie naukowym dla polityk publicznych (str 1)
  • Przemysław Urbańczyk, Czy przeszłość ma przyszłość?  (str 2)
  • Michał Rusinek, Nauczanie w pandemii  (str 3)
  • Janusz Lipkowski, Jeszcze słowo o punktozie (str 3)
  • zaPAU: Tadeusz Juliszewski, Syntetyczne mięso  (str 4)