547

547 Grzegorz Karwasz, Diagnoza punktozy (str 1) Scientia PAUperum: Stanisław Drożdż & Marcin Wątorek, Bitcoin (str 2) Magdalena Bajer, Niepodzielność elity (str 3) Marek Polański, „Za zajęcie pierwszego miejsca” czyli od skromnego doktoranta do prawdziwego uczonego w pięknym  medialnym stylu (str 4) Link do debaty na temat Chin, która odbyła się na Uniwersytecie Cambridge  (str …

547 Read More »