512

  • Andrzej Mączyński, Trzeciomajowe refleksje (str 1)
  • Grzegorz Karwasz, Gdzie się podziała zima?  (str 2)
  • Ryszard Tadeusiewicz, Jak nauczać studentów w czasie pandemii? (str 3)
  • Komunikat Zarządu Polskiej Akademii Umiejętności (str 3)
  • Adam Bzdak, Cała władza w ręce rektorów!  (str 4)
  • Dorota Bujak, List do redakcji (str 4)