511

  • Marek R. Lipiński, Dysonans moralny. Rozważania biologa, czyli ślepego o kolorach (str 1)
  • Janusz Kasina, Covid-19 − szwedzka droga  (str 2-3)
  • Ewa Gudowska-Nowak, Monitoring 2.0 – Komentarz do komentarza  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Warto pamiętać o wielkim nieudaczniku  (str 4)