445

STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

 • Akt abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego  (str 1)
 • Depesza do szefów mocarstw notyfikująca powstanie Państwa Polskiego z 16 listopada 1918  (str 1)
 • Od redakcji(str 2)
 • Informacja o zatwierdzeniu Statutu Akademii Umiejętności przez Naczelnika Państwa (1919) (str 3)
 • Informacja o zatwierdzeniu wyboru profesora Kazimierza Kostaneckiego na Sekretarza Generalnego Akademii (1920) (str 3)
 • Pierwsza i ostatnia strona Statutu Akademii Umiejętności (str 4)
 • Zaproszenie na pierwsze zebranie Akademii Umiejętności w niepodległej Polsce (1919)  (str 5)
 • Wystąpienie Prezesa Kazimierza Morawskiego  (str 5)
 • Odpowiadające na ww. zaproszenie telegramy od Józefa Piłsudskiego i Ignacego Paderewskiego (str 6)
 • Gmach Akademii Umiejętności z Adresu Jubileuszowego Rady Miasta Krakowa dla Józefa Majera. Z wystawy „W stulecie założenia Akademii Umiejętności” (str 7)
 • Zdjęcie z uroczystości związanych z 75-leciem PAU na Wawelu (1947)  (str 7)
 • Uchwała Rady Ministrów o przejęciu przez PAN majątku PAU (1952)   (str 8)
 • Zatwierdzenie Zarządu PAU po wznowieniu działalności (1990) (str 9)
 • Wyrok sądu zwracający majątek PAU przejęty przez PAN (1994)  (str 9)
 • Opinia prof. Tomasza Dybowskiego o ciągłości prawnej PAU (2001)  (str 9)
 • Edward Słoński, Ta, co nie zginęła (str 10)
 • Maria Konopnicka, Rota  (str 10)