444

  • † Profesor Jerzy Wyrozumski (7 marca 1930–2 listopada 2018)  (str 1)
  • Stanisław Obirek, Warto przypomnieć (str 2)
  • Magdalena Bajer, Zmienność potrzeb historycznych (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Skrucha i polemika (str 4)