446

  • Andrzej Białas, Skarb narodowy  (str 1)
  • Lech Mankiewicz, Drugi Narodowy Kongres Nauki?  (str 2)
  • Aleksander Nalaskowski, Jeszcze o przyjaźni (str 2-3)
  • Iwo Białynicki-Birula, Źle się dzieje w państwie NCN-u (str 3)
  • zaPAU: Robert Hołyst, „Inteligentny oszust czy uczciwy głupiec”  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Piotr Michałowski – Kresy – Wawel,   z profesorem Janem Ostrowskim – dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu, prezesem Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Marian Nowy (str 5)