443

  • Odeszli od nas… (str 1)
  • Andrzej Białas, Chrześcijaństwo przyszłości (str 2)
  • Magdalena Bajer, Mała glosa osobista (str 3)
  • Mikołaj Sęp-Szarzyński, O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego  (str 3)
  • Jan Kochanowski, Treny (str 4)