442

  • Andrzej Białas, Nauka i przyjaźń – komentarz matuzalema (str 1)
  • Marcin Lutomierski, Nowe oblicze Krasińskiego (str 2)
  • Marcin Chrzanowski, Rozum i emocje w jednym stoją domu (str 3)
  • Marek Polański, Zgaśmy ogień benzyną  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Jacek Szewczyk (str 4)