433

  • Andrzej Białas, Dziesięć lat!  (str 1)
  • List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina (str 2)
  • Barbara Kudrycka, Horyzont Europa  (str 3-4)
  • Tadeusz Luty i Maciej Litwin, Na 10-lecie PAU-zy o 10-leciu Wrocławskiego Centrum Akademickiego  (str 5-6)
  • Jerzy Vetulani, Czy zło tkwi w neurobiologii? (Na marginesie konferencji Fundacji Nauki Polskiej „Odpowiedzialność uczonych”, Serock, 2008) (str 7)
  • Andrzej Szczeklik, Dwie kultury (str 8)