434

  • Leszek Żyliński, Podniosła uroczystość w Getyndze  (str 1-2)
  • Maria L. Ekiel-Jeżewska, Profesor Krzysztof Zanussi z wizytą u nauczycieli (str 3-4)
  • Link do artykułu Anny Zdunek, 65-lecie Instytutu Geofizyki PAN  (str 4)
  • Link do Konkursów NCN (str 4)
  • Galeria PAUzy: Jacek Sroka  (str 5)