433

433 Andrzej Białas, Dziesięć lat!  (str 1) List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina (str 2) Barbara Kudrycka, Horyzont Europa  (str 3-4) Tadeusz Luty i Maciej Litwin, Na 10-lecie PAU-zy o 10-leciu Wrocławskiego Centrum Akademickiego  (str 5-6) Jerzy Vetulani, Czy zło tkwi w neurobiologii? (Na marginesie konferencji Fundacji Nauki Polskiej „Odpowiedzialność uczonych”, Serock, 2008) …

433 Read More »