424

  • Kacper Zalewski, Dydaktycy  (str 1)
  • Anna Ajduk, Akademia Młodych Uczonych: kim jesteśmy i co robimy? (str 2-3)
  • Lucjan Pawłowski, List do Redakcji (str 3)
  • Galeria PAUzy:  Andrzej Ziębliński (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Powrót Erazma Jerzmanowskiego  (str 5)