423

  • Andrzej Białas, Wiesław Czyż (1927–2017) (str 1-2)
  • Eugeniusz Szumakowicz, Duch nauki a organizacja nauki (str 2-3)
  • Stulecie Niepodległości:  Julian Tuwim – Exposé Pana Premiera (1919), Raport (1936) (str 4)