412

  • Andrzej Białas, Głos w dyskusji podczas ostatniego posiedzenia Rady Narodowego Kongresu Nauki (str 1)
  • Michał Ostrowski, Jaka ocena merytoryczna w naukach ścisłych?  (str 2)
  • Andrzej Czarnecki, W odpowiedzi na tekst Andrzeja Kobosa  (str 2)
  • Andrzej M. Brandt, Rozwój czy zastój nauki w Polsce? (str 3)
  • Stulecie Niepodległości:  Konstanty Ildefons Gałczyński, Skumbrie w tomacie  (str 4)