398

398 Adam Niemczyński, Czy rada uczelni ma służyć uczelni radą? (str 1) Piąta Nagroda NCN wręczona wybitnym młodym uczonym (str 2) Ewa Dziurzyńska, Polscy uczeni w świecie. Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU (str 3) zaPAU:  Wiemy co nie jest ludzkim szczęściem (str 4)