380/381

380/381 Numer poświęcony pamięci Mariana Smoluchowskiego Życzenia Wielkanocne (str 1) Józef Spałek, Roman Płaneta, Rok Mariana Smoluchowskiego   (str 2) Konkurs na pracę lub esej naukowy związane z Rokiem Smoluchowskiego:Czas przełomu – między fizyką klasyczną a kwantową  (str 3) Paweł F. Góra, Fluktuacje wokół nas. Dziedzictwo Mariana Smoluchowskiego (str 4-5) Andrzej Fuliński, Marian Smoluchowski (str 6) …

380/381 Read More »