369

  • Aleksander Weron, Hugo Steinhaus   (str 1)
  • Roman Duda, Nie tylko ławeczka  (str 2)
  • Jerzy Pelc, A gdzie Hugo Steinhaus?  (str 3-4)
  • Magdalena Bajer, Profesor i dziennikarze (str 5)
  • zaPAU: Hugonotki (str 6)