369

369 Aleksander Weron, Hugo Steinhaus   (str 1) Roman Duda, Nie tylko ławeczka  (str 2) Jerzy Pelc, A gdzie Hugo Steinhaus?  (str 3-4) Magdalena Bajer, Profesor i dziennikarze (str 5) zaPAU: Hugonotki (str 6)