331

331 Adam Korpak, Wspomnienie o Pani Janinie (Angelice) Kraupe  (str 1-2) Leszek Zasztowt, Absurdy „Polskiej Bibliografii Naukowej”   (str 3)  zaPAU: Marek Abramowicz, Pozaziemskie cywilizacje: kilka pytań teologicznych   (str 4)