271

  • Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP   (str 1)
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Jeszcze o NCN   (str 2)
  • Tadeusz Pomianek, Zmiana systemu finansowania to konieczność polskich uczelni (2) (str 2-3)
  • zaPAU: Marka miasta  (str 4)
  • Wydarzenia: Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie   (str 5)