270

  • Jan L. Cieśliński, Algorytm niszczenia nauki i szkolnictwa wyższego   (str 1)
  • Tomasz Giaro, Kształcenie, wykształcenie i niedokształcenie polskiego prawnika   (str 2)
  • Tadeusz Pomianek, Zmiana systemu finansowania to konieczność polskich uczelni (1)   (str 3-4)