272

  • Janusz Bujnicki, Jerzy Duszyński, Maciej Konacki, Wyznaczniki doskonałości – dokument Komitetu Polityki Naukowej   (str 1-2)
  • Marcin Kula, Oczom nie wierzę!   (str 2)
  • Magdalena Bajer, Zaklęcia   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Stanisław Rodziński  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Śladami Czartoryskich  (str 5)