263

  • Uchwała IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie podjęta w dniu 6 września 2014 (str 1)
  • Karol Tarnowski, Józef Tischner – niezastąpiony filozof polskiej nadziei (II)   (str 2-3)
  • zaPAU: Wspomnienie  (str 4)