250

  • PAUza 250   (str 1)
  • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku: 4. World Trade Center, New York (1967) – Minoru Yamasaki  (str 2-3)
  • zaPAU: Jakub Zakrzewski, To jest kabaret   (str 4)