249

  • Jan Środoń, Zwycięstwo zdrowego rozsądku   (str 1)
  • Oświadczenie władz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej   (str 2)
  • Listy do Redakcji „PAUzy Akademickiej”   (str 2)
    • Andrzeja Kajetana Wróblewskiego
    • Grażyny Kowalewskiej
  • Magdalena Bajer, Sztuka dzielenia się   (str 3)
  • zaPAU:  „Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić!”   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Skłonność do muzyki – z Antonim Witem rozmawia Marian Nowy   (str 5-6)