251

  • M. Jacek Guliński, Polityka naukowa państwa   (str 1-2)
  • Magdalena Bajer, Parę truizmów   (str 2-3)
  • zaPAU: Media tego nie zrobią   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Dziękując za wolność   (str 5)