248    

  • Uchwała Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności o kulturze języka z dnia 22 marca 2014   (str 1)
  • List Profesora Jerzego Szweda do Profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego   (str 1)  
  • Włodzimierz Korohoda, Artur Giese (1904–1994)   (str 2)
  • Czesław Jura, Geny i przyszłość współczesnego człowieka   (str 3)
  • zaPAU: Rozmowy niekontrolowane   (str 4)