Miesiąc: marzec 2014

247

247     Wystąpienie Profesora Piotra Sztompki w czasie inauguracji Kongresu Kultury Akademickiej   (str 1-2) Katarzyna Chałasińska-Macukow, „Postępy Fizyki” w Internecie   (str 2) Jerzy Kuczyński, O brakach w wykształceniu    (str 3) Galeria PAUzy: Adam Myjak   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, wsjp.pl   (str 5)

246

246 Apel Prezesa PAU Andrzeja Białasa   (str 1) Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku: 3. Opera w Sydney (1967) – Jørn Utzon   (str 2) Michał Kokowski, Podstawowe błędy mechanizmu oceny parametrycznej jednostek naukowych. Aspekt naukoznawczy   (str 3) Wydawnictwo PAU poleca…  (str 4)

245

245 List Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej   (str 1-2) Sergiusz Michalski, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 2) Andrzej S. Targowski, Amerykański tenure a polska habilitacja   (str 3) zaPAU: Eugeniusz Szumakowicz, O ławce Banacha bardziej konstruktywnie   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Piękne lata Stanisława Wiśniewskiego   (str 5)

244

244 Ryszard Wójcicki, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 1-2) Jan Woleński, Język a umiędzynarodowienie nauki polskiej   (str 3) zaPAU: Władysław Natanson o nauce   (str 4)