240

240 Joanna Michalska, Janusz Groszkowski. Pionier polskiej radioelektroniki   (str 1-2) Ryszard Stemplowski, O Fundusz Przekładowy Humanistyki Polskiej   (str 2) Magdalena Bajer, Wraca? Nowe?   (str 3) zaPAU: Leniwy mózg   (str 4)