229

  • Włodzimierz Zagórski, Boska cząsteczka   (str 1-2)
  • Ewa Łętowska, Prof. Alicja Wołodźko-Butkiewicz nagrodzona Medalem Puszkina  (str 2)
  • Jerzy Kuczyński, Trzecia strona systemu kształcenia    (str 3)
  • zaPAU:  Bać się, czy nie bać  (str 4)