228

  • Maria Bogucka, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 1)
  • Jadwiga Puzynina, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce  (str 2)
  • Robert Hołyst, Profesor uprzywilejowany w Polsce i USA    (str 3)
  • zaPAU: Kto upilnuje strażników?  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Pierwszy krok   (str 5)