230

  • Andrzej Białas i Szczepan Biliński, Debata PAU „Oceny nauki”   (str 1-2)
  • Andrzej (Andrew) Targowski, O dyskryminacji profesorów – w kontekście szerszym  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Witold Cęckiewicz   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Ważny jest czas   (str 5)