216

  • List Prof. Ewy Łętowskiej (str 1)
  • Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski, Andrzej Trautman, Leopold Infeld – posłowie   (str 2)
  • Jan Konopacki, Ile etatów dla profesora? – skrywane sekrety   (str 3)
  • Galeria PAUzy: Stanisław Fijałkowski (str 4)