217

 • Myślę, że dałem ludziom odwagę, aby rozwijać terapię genową – z Profesorem Wacławem Szybalskim rozmawia Andrzej M. Kobos  (str 1-4)
 • Zygmunt Kolenda,Rozwój zrównoważony – szlachetna idea i bezradność świata   (str 5)
 • Magdalena Bajer, Trudne powroty   (str 6-7)
 • Lucjan Suchanek, Sprostowanie   (str 7)
 • Adam Korpak, Tajemnice przyrody   (str 8)
 • zaPAU: Bronię biurokratów  (str 9)
 • Wydarzenia   (str 10)
  • konferencje naukowe:
   HORODŁO (1413–2013) Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie horodelskiej;
   Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych
 • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  Ja, Matejko  (str 11)