216

216 List Prof. Ewy Łętowskiej (str 1) Iwo Białynicki-Birula, Ryszard Gajewski, Andrzej Trautman, Leopold Infeld – posłowie   (str 2) Jan Konopacki, Ile etatów dla profesora? – skrywane sekrety   (str 3) Galeria PAUzy: Stanisław Fijałkowski (str 4)