206

  • Krzysztof Meyer, Muzyka  (str 1-2)
  • Jerzy Kuczyński, Płatne – bezpłatne   (str 3)
  • zaPAU: Jak Polak z Polakiem …  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, „Polodowcowisko”, czyli tajemnice Jeziora Hańcza  (str 5-6)