206

206 Krzysztof Meyer, Muzyka  (str 1-2) Jerzy Kuczyński, Płatne – bezpłatne   (str 3) zaPAU: Jak Polak z Polakiem …  (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, „Polodowcowisko”, czyli tajemnice Jeziora Hańcza  (str 5-6)