158

  • Tadeusz Luty, Słów kilka o rankingach (str 1-2)
  • Jerzy Sędzimir, Co jest przyczyną globalnego ocieplenia?   (str 3-4)
  • zaPAU: Polska B  (str 5)
  • Narodowe Centrum Nauki: Magdalena Borska, Działalność Rady NCN – w dialogu ze światem nauki   (str 6-7)